Правила прийому

Правила прийому 2017

Загальна інформація для вступників 

Коротка інформація щодо вступу

Правила прийому до Київського інституту банківської справи у 2017 році

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Київського інституту банківської справи у 2017 році

Таблиця відповідності переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 

Таблиця 1 Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,  ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 2  Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню  молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного  рівня молодшого спеціаліста)

Таблиця 3 Перелік спеціальностей та вступних випробувань  для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий  (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь  молодшого бакалавра,  освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) 

Таблиця 4 Перелік спеціальностей та вступних випробувань  для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра,  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,  освітнього ступеню  магістра

Таблиця 5  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)