Програми фахових тестувань

Графік проведення вступних випробуваня у 2017 році

 

Програма фахового екзамену для конкурсного відбору на основі отриманого раніше диплому молодшого спеціаліста за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (6.030509 «Облік і аудит»)

 

Програма фахового екзамену для конкурсного відбору на основі отриманого раніше диплому молодшого спеціаліста за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування (6.030508 «Фінанси і кредит»)

 

 Програма вступного випробування з дисципліни «Іноземна мова» для конкурсного відбору вступників для здобуття освітнього спупеня магістр

 

 Програма фахового тестування для здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

 

Програма фахового тестування для здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування.