Напрями та спеціальності

Професія економіста є однією з найбільш популярних в наш час. Проте не багато хто усвідомлює, що економічна освіта передбачає цілу низку різноманітних спеціальностей - економіку і управління на підприємстві, економічну теорію, облік і аудит, банківську справу, економіку праці, математичні методи в економіці, соціальну економіку, статистику тощо. Вибір навчального закладу та спеціальності з огляду на це є дуже важливим, адже не секрет, що отримавши економічну освіту, випускник може працевлаштуватись на цілком різні за специфікою, престижем та рівнем оплати економічні посади. Можливість працевлаштування за бажаною спеціальнісю залежить саме від якості спеціальної освіти, що надає навчальний заклад та практичної підготовки, що організовується ним в рамках виробничої практики.

Київський інститут банківської справи здійснює підготовку спеціалістів, головним чином, для банківських та фінансових установ України. З огляду на це, Інститут забезпечує фундаментальну підхотовку фахівців з питань обліку і оподаткування, Фінанси, банківська справа та страхування, що по завершенні Інституту, а часом і відразу по проходженні вироничої практики влаштовуються в банківські та фінансові установи саме за обраною вузькою спеціалізацією. Саме такий початок карьєри від вузького спеціаліста, що досконало знає свій напрямок роботи, дає можливість вирости до рівня успішного бізнесмена та економічного аналітика широкого профілю. Адже як говорив про економіку видатний економіст Дж. Кейнс: «Предмет легкий, але нечисленні ті, хто домагається в ньому успіху. Парадокс полягає в тому факті, що економіст повинен володіти рідкісною комбінацією талантів ... Він повинен бути математиком, істориком, державним діячем, філософом ... »

Облік і оподаткування

Спеціальність «Облік і оподаткування» - одна з найпопулярніших економічних спеціальностей.

Вибравши цю спеціальність, ви отримаєте фундаментальну теоретичну підготовку в галузі бухгалтерського обліку, економічного і фінансового аналізу, внутрішнього і зовнішнього аудиту, фінансових відносин та кредиту, економіки підприємства і фінансового менеджменту, а також серйозну теоретичну і практичну підготовку з інформатики та ряду дисциплін спеціалізації.

Детальніше: Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціаліст банківської справи може працювати в банках, планових відділах, відділах інвестиційного проектування, фінансових установах, страхових компаніях, кредитних організаціях, біржах.   В результаті освоєння основної професійної освітньої програми по спеціальності Банківська справа випускник готовий до виконання фінансово-кредитної та обліково-операційної діяльності відповідно до кваліфікаційної характеристики.

Детальніше: Фінанси, банківська справа та страхування